TRẢI NGHIỆM
THIẾT KẾ SINH THÁI XANH

Treviet Home Decor tin rằng thiết kế sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hòa hợp với thiên nhiên có thể tạo ra những không gian đẹp, nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người. Do vậy, chúng tôi luôn đặt con người và môi trường vào trung tâm của các thiết kế sinh thái.

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Rain Forest 8mm

0

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Best Floor 8mm

0

Sàn gỗ tự nhiên

Sàn gỗ Sồi Engineered Ekogreen E6803 Oak Smoulded Rustic – 13.5mm

1,350,000

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Rain Forest 12mm

0

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Best Floor 12mm

0

Sàn gỗ công nghiệp

Sàn gỗ Kosmos 12mm

0