TRẢI NGHIỆM
THIẾT KẾ SINH THÁI XANH

Treviet Home Decor tin rằng thiết kế sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hòa hợp với thiên nhiên có thể tạo ra những không gian đẹp, nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người. Do vậy, chúng tôi luôn đặt con người và môi trường vào trung tâm của các thiết kế sinh thái.

109,000
199,000

Decor trang trí

Mẹt tre sơn phủ dầu

85,000
1,540,000

Decor trang trí

Mẹt tre Decor

45,000
79,000